Generál Fadavah

60 z 0

Hlavní generál Smaragdové královny, má pod sebou nejsilněji vyzbrojené jednotky tvořící železnou páteř armády.

Kahil

Panthatiánští kněží

0 z 0

Panthatiáni jsou tajemná hadí rasa. Kněží nejsou příliš často vidět v boji, vyskytují se spíše za linií, kde provádí své temné rituály.

Nesmrtelní

0 z 0

Bývalá osobní ochranka Smaragdové královny.

Boiseho kompanie

7 z 0

Boiseho kompanie získala svou slávu při obléhání města Ispar. Od této slavné bitvy se města vzdávají, už když jejich obyvatelé spatří Boiseho standartu.

Runcorova kompanie

3 z 0

Tato žoldnéřská kompanie tvoří hrot útočící armády. Vždy v první řadě, první v bráně, první v dobytém městě.

Songtiho kompanie

5 z 0

Songti s kumpány se specializují na boj v úzkých ulicích měst. Jsou sehraní, umí držet pozici i prorazit kupředu. Svého kapitána poslouchají na slovo.

Jallomova kompanie

4 z 0

Jallomovi muži jsou rychlí a pohybliví, zvyklí přelézat hradby, překonávat příkopy i jiné nástrahy se kterými se setkávají při obléhání měst.

Tulmeho Kompanie

5 z 0

Tulmeho muži jsou lehkooděnci, zvyklí na boj na hradbách. Jejich specialita je čištění hradeb od lučištníků a otevírání bran pro zbytek armády.

Gajova kompanie

5 z 0

Žoldnéři z Gajovy kompanie jsou zkušení bojovníci, kteří se podíleli na dobytí mnoha velkých měst na Novindu. Ještě nikdo jejich obléhání nevydržel.

Vlci války

3 z 0

Žoldnéřská kompanie kapitána Boldrina získala své jméno pro svou pověstnou krvelačnost. Jsou známí tím, že neberou zajatce.

Šingovy černé meče

0 z 0

Jejich šermířskému umění se hned tak nikdo nevyrovná. Rozhodli se proslavit i na novém kontinentu - jakmile narazí na zkušeného šermíře, pokusí se ho porazit v souboji.

Gegariho přikázání

3 z 0

Jsou proslulí rychlostí, s jakou dokáží splnit každý rozkaz svého kapitána, který je pro ně téměř bohem.

Nahuntova velká banda

3 z 0

Nahuntova velká banda je skupina pikenýrů z různých krajů Novindu. V otevřené krajině jsou téměř neporazitelní, ale v úzkých ulicích mívají problém s manévrováním.

Jamagrovy železné pěsti

5 z 0

Jamagra cvičí své lidi jako lovce těžkooděnců. Díky své pohyblivosti a výběru zbraní jsou postrachem všech nepřátel v těžké zbroji.

Pravidelné vojsko z Maharty

5 z 0

Tato jednotka je pozůstatek pravidelného vojska z Maharty, který se po pádu města se přidal k armádě Smaragdové královny. Na rozdíl od žoldnéřů jsou podobnější vojsku než banditům.

Džikandžijští kanibalové

0 z 0

Ostrovní kmeny, které věří, že pozřením srdce protivníka získají jeho sílu a schopnosti. Na nepřítele se vrhají jen lehce ozbrojeni, ale za to s fanatickým nasazením.

Dalbrinova kompanie

3 z 0

Kompanie posbíraná z domobrany a sedláků z vypleněných krajů. Lehká výzbroj jim umožňuje rychlé přesuny, často na území nepřítele.

Rastafova kompanie

4 z 0

Doplňovací jednotka posbíraná z domobrany a sedláků z vypleněných krajů. Je využívána k uzavírání trhlin v linii a útok na nepřítele za zálohy.

Dubasova kompanie

0 z 0

Vznikla naverbováním bojovníků domorodých kmenů z Velkého jižního hvozdu, jejich divokost a odvahu využívá Nordan k zastrašení nepřátel a útokúm ze zálohy

Jawanova kompanie

5 z 0

Jawa velí jednomu kočovnému kmenu z Planiny Džamů. Díky zkušenostem s pohybem v mnoha druzích terénu jsou nasazováni jako průzkumné jednotky.

Zilovy žoldnéři

0 z 0

Zila naverboval nejdrsnější rváče, se kterými unikl ze zničeného vězení. Pro svou neklidnou povahu a sklony k násilí bývají vysíláni na delší mise do týlu nepřítele.

Seznam přihlášených Invazních sil